Betalingen

Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Infomedics Zorg B.V.

Wij verzoeken u om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Infomedics en uw zorgverzekeraar.
U voorkomt hiermee onnodige rente -en incassokosten.

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn zoals vermeld op de nota.

Infomedics is wettelijks gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren.

Vragen over uw nota?

Indien u om welke reden dan ook, niet in staat bent uw nota op tijd te betalen, neem dan contact op met Infomedics via telefoonnummer 0900-777 777 1.

Indien u vragen heeft over uw nota kunt u contact opnemen met hetzelfde telefoonnummer of u kunt terecht op de speciale patiëntenwebsite van Infomedics www.uwnota.nl.

Voor het opvragen van een kopie van uw nota: 0900- 505 030 3.

Met een aantal zorgverzekeraars heeft Infomedics een betaalovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat we uw nota direct naar uw zorgverzekeraar kunnen sturen. Informeert u bij de assistente of dit ook voor uw zorgverzeraar geldt.

In de praktijk kunt u een folder meenemen met de betalingsvoorwaarden van Infomedics Zorg B.V.

Contact

Tandartsenpraktijk Liem Oude Karselaan 3 Amstelveen

020-6413731