Wat te doen bij spoedgevallen

Hieronder vindt u een overzicht van wat er wel en niet gezien wordt als een spoedgeval en hoe u het beste kunt handelen.

We zien u het liefst in goede (mond)gezondheid, maar mocht u of één van uw naasten ooit in een spoedeisende situatie terecht komen, dan vindt u hieronder advies.

Uitgeslagen tand of kies

Dit is een duidelijk spoedgeval.

De tand mag niet uitdrogen. Bewaar de tand bij voorkeur in uw mond. Dan wordt de tand onder de juiste vochtigheidsgraad en temperatuur bewaard en is de overlevingskans van de tand het meest optimaal. Een tweede optie is de tand bewaren in een glas water, eventueel met fysiologisch zout.

De wortel niet aanraken, want deze mag niet beschadigen.

U kunt tot slot proberen de tand zelf tijdelijk terug te plaatsen. Contacteer wel zo snel mogelijk de praktijk of indien het ongeval buiten openingstijden plaatsvindt de avond- en weekenddienst.

Nabloeding

Dit wordt doorgaans gezien als spoedeisend.

Krijgt u een nabloeding na bijvoorbeeld een extractie en helpen de tips in onze nazorgbrief niet, neem dan zeker contact op met de praktijk. Ook indien de bloeding buiten openingstijden plaatsvindt wordt aangeraden niet te wachten en de avond- en weekenddienst te contacteren.

Acute hevige kiespijn

Dit kan zeker een potentieel spoedgeval zijn.

Lukt het om de uren tot uw praktijkbezoek te overbruggen met pijnstillers (paracetamol of ibuprofen)? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij uw eigen tandarts. Die kent uw gebit het beste en weet wellicht al aan de hand van uw medische voorgeschiedenis in welke hoek moet worden gezocht naar de oorzaak van uw pijnklacht.

Indien de pijn niet meer dragelijk is en u inschat dat u ook met pijnstillers de tijd tot uw praktijkbezoek niet kunt overbruggen, neemt u dan contact op met de avond- en weekenddienst.

Losse kroon, inlay of vulling

Vervelend, maar in beginsel geen spoedgeval.

De tand kan wel (temperatuur)gevoeliger zijn, omdat warme of koude eet- en drinkwaren eventueel dichter in de buurt van de zenuw kunnen komen. Als u een wortelkanaalbehandeling hebt gehad aan een element geldt dat gelukkig niet, aangezien de tand of kies dan geen zenuw meer bevat.

Het beste is om op korte termijn een afspraak te maken bij uw eigen tandarts, want die kent uw gebit het beste. De avond- en weekenddienst zal het doorgaans eveneens niet zien als een spoedgeval.

Losse noodkroon

Dit is net als het bovenstaande in beginsel geen spoedgeval.

Met een noodkroon bent u best in staat om een redelijke tijdsspanne te overbruggen, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling dat er een definitieve kroon op komt. Dat een noodkroon wel eens tussentijds los komt kan dan ook voorkomen.

De tand waar de noodkroon vanaf is gekomen kan wat (temperatuur)gevoeliger zijn, omdat warme of koude eet- en drinkwaren eventueel dichter in de buurt van de zenuw kunnen komen. Als u een wortelkanaalbehandeling hebt gehad aan een element geldt dat gelukkig niet, aangezien de tand of kies dan geen zenuw meer bevat.

Het beste is om op korte termijn een afspraak te maken bij uw eigen tandarts, want die kent uw gebit het beste. De avond- en weekenddienst zal het doorgaans eveneens niet zien als een spoedgeval.

Afgebroken tand of kies

Dit is geen spoedgeval als het om een afgebroken stukje gaat. Uiteraard wel als de tand zodanig is afgebroken dat de zenuw bloot is komen te liggen.

Ook in dit geval kan de tand wat (temperatuur)gevoeliger zijn, omdat warme of koude eet- en drinkwaren eventueel dichter in de buurt van de zenuw kunnen komen. Als u een wortelkanaalbehandeling hebt gehad aan een element geldt dat gelukkig niet, aangezien de tand of kies dan geen zenuw meer bevat.

Het beste is om op korte termijn een afspraak te maken bij uw eigen tandarts, want die kent uw gebit het beste. De avond- en weekenddienst zal het doorgaans alleen zien als een spoedgeval als de zenuw bloot is komen te liggen.

Contact

Tandartsenpraktijk Liem Oude Karselaan 3 Amstelveen

020-6413731